จับคู่ ยิงบอล EP1 : Catch and Shoot

จับคู่ ยิงบอล EP1 : Catch and Shoot. (รับแล้วยิง) .

การฝึกยิงแบบคู่

ผู้เล่น 1 รับแล้วยิง แล้ววิ่งไปรีบาวน์ ผู้เล่น 1 ส่งบอลให้ผู้เล่น 2

ผู้เล่น 1 วิ่งไปบังทางให้ผู้เล่น 2 ยิงได้ยากมากกว่าปกติ แต่ไม่ต้องพยายามที่จะสกัดกั้นการยิง

ให้ทำเพียงบินผ่านผู้เล่น 2 ตอนเขาขึ้นชู้ต (ไม่มีการเลี้ยงบอล)

คลิปตัวอย่าง ครับ

สอบถาม ตารางเรียน บาสเกตบอล คลิก

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!