ตารางสอนบาสเกตบอล

ตอนนี้คิวเต็มแล้วนะครับ สนใจลงชื่อ จองคิวไว้ก่อนได้ครับ

thai basketball
thai basketball

โค้ชจอห์นและทีมงาน เปิดสอนบาสเกตบอล แบ่งตามรุ่นอายุนะครับ

  

รุ่นละไม่เกิน 20 คน

รุ่นอายุ 12-15 ปี ลงชื่อจองคิวที่นี่

รุ่นอายุ 16-18 ปี ลงชื่อจองคิวที่นี่

รุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ลงชื่อจองคิวที่นี่

 

เมื่อถึงคิวของท่านแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ

ขอบคุณครับ

แล้วพบกันในคลาสเรียนนะครับ

error: Content is protected !!