privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังมีการฝังข้อมูลและข้อมูลความเป็นส่วนตัวในผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านั้น หรือทางออนไลน์ที่นี่

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อเรา และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

 

ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ เราอาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

 • เมื่อคุณสมัคสามชิกเข้ามาในระบบ , ซื้อผลิตภัณฑ์, ดาวน์โหลดอีบุ๊ก, ลงทะเบียนการฝึกอบรม, เชื่อมต่อกับบริการของเรา, ติดต่อเรา หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ, รหัสของเครื่อง, ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
 • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับครอบครัวและเพื่อน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์  เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

ราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ เราหรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา การอัพเดทต่างๆ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการ ติดต่อเรา
 • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเราทั้งหมด เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับเรา เราจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่เราประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของเรา สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชี
 • นบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ เราคุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเรา
 • หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว

แหล่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นแชร์คอนเทนต์กับคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการหรือฟอรั่มของเรา นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อคุณสมัคสมาชิก  กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการพัฒนา เราอาจใช้ชุดข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นที่อาจเชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ในการจัดหาชุดข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่ชุดข้อมูลนั้นโฮสต์อยู่ เมื่อใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิจัยและการพัฒนา เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของบุคคลที่อาจปรากฏในชุดข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ, ภาษา, รหัสไปรษณีย์, รหัสพื้นที่, รหัสประจำเครื่อง, URL ที่ทำการอ้างอิง, ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการเข้าใช้/ดูข้อมูลของเรา  เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงบริการอื่นๆ ของเรา และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของเรา
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอพสามารถปรับปรุงแอพของตนได้

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

 

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ TBA, บริการออนไลน์, แอพพลิเคชั่นแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

TBAและพันธมิตรของเรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีนี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับ TBA มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง TBA Online Store หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์หรือผู้ฝึกสอน จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวระบุฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ และให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ Thaibasketball จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์รายการบันทึก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่อ้างอิงมาและที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม

โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง TBA อาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ “URL แบบคลิกผ่าน” ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล

พิกเซลแท็กจะช่วยให้เราส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

error: Content is protected !!